กลับบ้านเกิด เบนจามิน ตันลาออก ผอ.คลับไลเซนซิ่ง บอลไทย

กลับบ้านเกิด สมาคมฯ ขอบคุณ เบนจามินตัน หลังออกจากตำแหน่ง ผอ.คลับไลเซนซิ่ง ฟุตบอลไทย
เพื่อกลับไปช่วยงาน บ้านเกิดที่สิงคโปร์ที่สมาคม กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มร. เบนจามิน ตันผู้
อำนวยการฝ่าย พัฒนาและตรวจ สอบใบอนุญาตสโมสร บริษัท ไทยลีก จำกัด

ได้เดินทางเข้า มาขอบคุณและ อำลา พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม กีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ รวมถึงคณะ ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด หลังจากที่ ทำงาน
ครบตามสัญญา และตัดสินใจ กลับไปรับงาน

กลับบ้านเกิด

ที่บ้านเกิดประเทศ สิงคโปร์ พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ กล่าวว่าต้อง ขอขอบคุณ
มร. เบนจามิน ตันที่เข้ามา ช่วยเหลือ และมีส่วน สำคัญในการวาง รากฐานให้กับ วงการฟุตบอลไทย
โดยเฉพาะเรื่อง ของการวางคลับ ไลเซนซิ่ง ให้แก่สโมสร ฟุตบอลไทย

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในห้วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สโมสรฟุตบอลของไทย มีการยกระดับ สู่มาตรฐานสากล
มากขึ้น มีระบบการ จัดการที่ดี สามารถเข้าร่วม แข่งขันรายการ ระดับเอเอฟซี และสนามฟุต บอลของ
หลายสโมสร ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากเอเอฟซี

ให้จัดการแข่งขัน ฟุตบอลรายการ ระดับนานาชาติได้

สำหรับ มร. เบนจา มิน ตันนั้นเล่าให้ฟังว่า ได้รับการติดต่อจาก รัฐบาลสิงคโปร์ ให้กลับไปช่วยพัฒนา
ฟุตบอลภายในประเทศ ซึ่งตอนนี้สิงคโปร์เอง มีแผนพัฒนาเพื่อ พาทีมชาติสิงคโปร์ ไปแข่งขันฟุตบอล
โลก ตามกรอบระยะเวลา 20 ปี จากความร่วม มือของทุกฝ่าย นำโดยรัฐบาล

และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล รวมไปถึงภาคเอกชน จึงมีการจัดตั้งหน่วย งานใหม่ขึ้นมา
ดำเนินการเรื่อง นี้โดยเฉพาะ โดยแยกออกจากสมาคมฯ และกระทรวงฯ นำบุคลากรที่มี ความรู้ความ
สามารถในด้านต่างๆ เข้ามาวางระบบ ตามแผนงานระยะยาว อย่างจิงจัง

ประกอบกับสัญญา กับสมาคมกีฬา ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำลังจะสิ้นสุดพอดี เขาจึงตัดสินใจ
กลับไปทำงาน ที่บ้านเกิด ผมเองในฐานะ นายกสมาคมฯ ขออวยพรให้ มร.เบนจา มินตัน ประสบ
ความสำเร็จใน เส้นทางลูกหนังต่อไป กลับบ้านเกิด

หวังว่าในอนาคต มร. เบน จามิน ตันและ สมาคมฯ จะได้กลับมาร่วม งานกันอีกครั้งด้าน มร. เบน
จามิน ตันกล่าวว่าต้องขอบคุณ ท่านนายกสมาคมฯ คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่สมาคมฯ บริษัทไทยลีก
รวมถึงทุกๆ สโมสร และแฟนบอลชาวไทย

ที่ให้การสนับสนุน และร่วมกันพัฒนาฟุตบอล ไทยตลอดระยะเวลาที่ ผมเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ ขอให้
ทุกๆ สโมสรประสบความ สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นเดียวกับทีมชาติไทย ขอให้ทำได้ตามเป้า
หมายที่วางไว้สำหรับ มร. เบนจามิน ตันเป็นชาวสิงคโปร์

กลับบ้านเกิด

ในอดีตเคยทำงาน ด้านฟุตบอลในตำแหน่งผู้ อำนวยการด้านการแข่ง ขันสโมสรของ สมาพันธ์ฟุต
บอลเอเชีย (เอเอฟซี) ตั้งแต่ปี 2008 ถึงปี 2015 จากนั้นจึงเข้า มาทำหน้าที่ให้ กับสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในตำแหน่งผู้อำนวย กลับบ้านเกิด

การฝ่ายพัฒนาและ ตรวจสอบใบอนุญาตสโมสร เป็นผู้คอยให้ความ ช่วยเหลือและคำ ปรึกษาแก่
สโมสร เกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องคลับไลเซนซิ่ง การตรวจสนาม เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน และได้
รับการรับรอง จากทางเอเอฟซี บอยคอตโซเชียลมีเดีย | ผลบอลสด 7M